Allt om järnvägar

Trött på att åka tåg?

Att åka tåg är ofta det bästa sättet att resa, men det finns tillfällen när en bil faktiskt är smidigare. För att kunna köra din bil behöver du ha en trafikförsäkring. Tills du skaffat det får du klara resandet med hjälp av tåg, vilket för det mesta fungerar helt okej.

Vad är en trafikförsäkring?

En trafikförsäkring är obligatorisk för alla bilägare. Att alla måste ha en beror på att det är en trafikförsäkring som ger ett grundskydd vid olyckor som sker i trafiken. Det är inte alla sorters skador som ersätts, men det som klassas som viktigast ingår. Vid en olycka täcker försäkringen skador både på förare och passagerare i den försäkrade bilen. Den täcker även skador på andra personer, till exempel om någon blir påkörd. Krockar du med en annan bil gäller försäkringen för skador på den andra bilen, men inte på din egen. Skulle du krocka med något annat än en bil kan en trafikförsäkring täcka även de skadorna. Krockar du till exempel med en brevlåda eller lyktstolpe kan det omfattas av försäkringen.

Andra bilförsäkringar

En trafikförsäkring ger det viktigaste grundskyddet, men det finns en hel del som inte täcks. Ett exempel är skador på din egen bil om du kolliderar med något. Du kan inte heller få ersättning om bilen råkar ut för skadegörelse, om du får inbrott i den, om den råkar ut för brand eller liknande. Har du varor i bilen som skadas vid en kollision täcker försäkringen inte deras värde. För att få ett heltäckande skydd kan du behöva en helförsäkring. Du kan också välja att ha en halvförsäkring. Med en halvförsäkring omfattas de flesta sorters skador, och försäkringen täcker till exempel stöld, brand, maskinskador, glasskador, trafikskador och för det mesta ingår en allriskförsäkring. Det som tillkommer vid en helförsäkring är en vagnskadeförsäkring. Den innebär att du kan få ersättning vid skador på din egen bil, om de beror på skadegörelse eller en trafikolycka. För nya bilar ingår ofta vagnskadeförsäkring och för äldre bilar är det inte alltid värt att ha det. Det är därför det är uppdelat. De här försäkringarna är inte obligatoriska, som en trafikförsäkring, men kan vara bra att ha för din egen skull.

Tröttsamt att tänka på försäkringar?

Känns det trots allt för krångligt att tänka på försäkringar och allt som rör bilåkande? Med tåg kan det vara besvärligare att få ihop din resa, men det finns ingen obligatorisk försäkring för tågresor!