Allt om järnvägar

Elektricitet i hem och tåg

Elektricitet har haft en stor inverkan på samhället, där den har använts för belysning, industriell framställning och sjukvård. Ett område där elektriciteten har använts i en omfattande grad är inom kommunikation, som för att driva elbilar, bussar och tunnelbanetåg. Elektricitet används också nu i de flesta hem för nöjen, arbete och vardagsliv.

För att elektriciteten i ditt hem ska fungera väl kan du behöva anlita clas fixare elektriker som snabbt kommer till din bostad för att sköta service, installation och säkerhet. Här får du en certifierad elektriker som kan installera belysning på din altan, byta ut vägguttag och göra felsökningar. Du kan snabbt boka en auktoriserad elinstallatör och på så vis känna dig trygg med att elektriciteten fungerar väl i ditt hem.

Elektrifierad järnväg

På en elektrisk järnväg drivs tågen med elektricitet via en strömskena eller kontaktledning. Strömskenor återfinns i tunnelbanor och järnvägslinjer, exempelvis i New York och i södra England. I Sverige sköts den elektrifierade järnvägen av Trafikverket som underhåller och bygger banorna. De tillhandahåller också elenergin.

Att använda eldrift till järnvägen ger en högre verkningsgrad för energiomvandlingen. För att driva tåget framåt används mekanisk energi som kan genereras på olika sätt. Den kan följa med tåget i en bränsleform, som fossilt eller förnyelsebart. Energin kan också tillföras medan tåget går framåt, vilket sker med elektrisk ström. Det mest effektiva sättet att göra detta är med en strömskena eller en kontaktledning. I Tyskland genereras majoriteten av den elkraft som går till tågen av järnvägens kolkraftverk. På det viset går det att säga att landet fortfarande har ångdrivna tåg, men förbränningen sker i de lokala kolkraftverken.