Allt om järnvägar

Handel med utlandet via järnväg

Tåg och järnvägar började användas i början på 1800-talet, och utgjorde en viktig grund för industrialiseringen. För att kunna frakta råvaror till fabrikerna och sedan föra vidare de färdiga varorna till konsumenter i landet och utomlands var det nödvändigt med en snabb och pålitlig järnvägstransport. Än idag används järnvägen vid transport och handel med utlandet.

För att göra affärer utomlands krävs särskilt förberedda dokument. Med hjälp av legaliseiring handelskammaren kan ursprungscertifikat framställas som visar att varorna i en exportsändning är framställda, tillverkade eller bearbetade i ett specifikt land. Detta intyg har som funktion att exportören ska kunna uppfylla handels- och tullkrav.

Järnvägens historia

Den moderna järnvägen hjälpte till att skapa en globaliserad värld från 1830-talet och framåt. Industri och handel utvecklades och vid de knutpunkter som uppstod längs med järnvägen växte helt nya samhällen och städer upp. Att transportera varor med tåg skapar mycket mindre utsläpp än att göra motsvarande transport med flyg.

Sidenvägen

Sedan ett antal år tillbaka har Kina satsat på ett megaprojekt som kallas för Sidenvägen. Målet med projektet är att öka handeln mellan Kina och Europa. År 2017 stod ytterligare en etapp av Sidenvägen klar, när en ny järnvägssträcka mellan Kina och Finland färdigställdes. Tågförbindelsen är 800 mil lång och för ett containertåg tar det tio dagar att färdas sträckan. Handeln har utvecklats snabbt och numera går det tre till fyra tåg varje dag via Khorgos från och till Kina. Sidenvägen består av ett antal handelsvägar som går tvärs över Asien.