Rökfria tågresor – utmaningar och möjligheter

I takt med ökad medvetenhet om hälsorisker och det ökande intresset för rökfria miljöer, står järnvägsindustrin inför utmaningar när det gäller att skapa en rökfri resemiljö. Många järnvägsbolag har infört restriktioner och förbud mot traditionell rökning. Tobaksprodukter är sällan välkomna ombord. Andra gånger är de förpassade till en särskild vagn där de inte stör icke-rökare.

Läs mer »

Snälltåget – för dig som vill resa lyxigare

Har du hört talas om Snälltåget som går mellan Malmö – Stockholm, Malmö – Stockholm – Jämtlandsfjällen och Stockholm – Malmö – Köpenhamn – Berlin? Det här tåget är mycket speciellt, eftersom man använder biljettintäkterna för att bedriva verksamheten. Det finns således inga bidrag från varken regioner eller stater bakom den tågtrafiken idag. Det finns

Läs mer »

Brandsäkerhet på järnvägar

Järnvägar har varit en central del av vår transportinfrastruktur i över ett sekel. Dessa spårsträckor har spelat en avgörande roll i att knyta samman samhällen, underlätta handel och minska vårt beroende av fossila bränslen. Trots deras betydelse är det en aspekt som ofta förbises när vi talar om järnvägar: brandskydd. Orsaker till brandrisker på järnvägar

Läs mer »

Res inte långväga för att köpa guld – leta på pantbankerna

I en värld där många människor drömmer om att hitta sina favoritädelstenar, eller beställa specialtillverkade smycken, är det vanligt att resa långväga eller anlita avlägsna aktörer för att uppfylla dessa önskemål. Denna traditionella metod, som ofta innebär att smycken och ädelstenar måste fraktas över stora avstånd med tåg och flyg, har historiskt sett varit standard.

Läs mer »

Hållbara järnvägar i Sverige – en nyckel till moderna arbetsmiljöer

I takt med att vi strävar efter en hållbar framtid för våra arbetsmiljöer har järnvägar visat sig vara ett av de mest miljövänliga och effektiva transportsätten. Samtidigt växer behovet av flexibla och moderna arbetsutrymmen i städer som Stockholm och Malmö. Järnvägar som hållbarhetsmotor Järnvägar har länge varit kända för sin låga miljöpåverkan. Genom att använda

Läs mer »

Handel med utlandet via järnväg

Tåg och järnvägar började användas i början på 1800-talet, och utgjorde en viktig grund för industrialiseringen. För att kunna frakta råvaror till fabrikerna och sedan föra vidare de färdiga varorna till konsumenter i landet och utomlands var det nödvändigt med en snabb och pålitlig järnvägstransport. Än idag används järnvägen vid transport och handel med utlandet.

Läs mer »

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.