Allt om järnvägar

Höghastighetsjärnvägar och maglev

Maglev står för magnetisk levitation och är ett tågsystem som använder magnetkrafter både för att driva tåget och för att bära upp det. Tåget går alltså inte på rälsen utan svävar ovanför den. Detta är världens snabbaste tåg och det senast tillverkade i Kina kan enligt Göteborgsposten köra upp till 600 kilometer i timmen. Idag används maglevtåg i begränsad utsträckning i Kina, Japan och Sydkorea. Tyskland har en testanläggning men inga tåg i kommersiell trafik. En anledning till att antalet maglevtåg är begränsade kan bero på de höga anläggningskostnaderna.

Maglevsystemet för tåg uppfanns i Storbritannien och det första maglevtåget i kommersiell trafik öppnade 1984 i Birmingham i England. Det gick mellan Birminghams flygplats och centralstationen men på grund av driftproblem stängdes systemet ner.

Flest maglevtåg i Kina

Kina är det land som har flest maglevtåg och har idag ett 750 mil långt järnvägsnät för höghastighetståg vilket är världens längsta. Där finns också det tåg som idag är snabbast i världen och går i kommersiell trafik. Det går mellan Shanghais flygplats Pudong och centrum och kommer upp i en hastighet av 431 kilometer i timmen. Sträckan är 3 mil lång och tar cirka 7 minuter. Utbyggnadsplanen för maglevtåg i Kina fortsätter och en tanke är en tåglinje mellan Guangzhou i södra delen och Wuhan i centrala delen av Kina. Den skulle i så fall bli ungefär 100 mil lång. Ett annat projekt skulle kunna vara att knyta samman Asien och Europa med hjälp av maglevtåg. Då skulle det bara ta ett eller två dygn att åka mellan Peking och London.

Konkurrens med flyget

Flygplan är naturligt snabbare än maglevtåg då flyget är på en nivå där luftmotståndet är lägre och kan därigenom uppnå högre hastigheter. Emellertid menar forskare vid universitet i Kina att teoretiskt sett så finns redan tekniken som gör att tågen kan uppnå en hastighet av 2 900 kilometer i timmen om de går i en vakuumtunnel vilket gör att luftmotståndet då är minimalt. Med det här tåget skulle en tågresa mellan Paris och Moskva ta en timme.

Olika maglevsystem

Idag används två olika typer av maglevsystem. Det ena är EMS, elektromagnetiska systemet, som Tyskland valde att arbeta vidare med. Det bygger på magnetisk attraktion mellan banan och tåget. Det andra systemet är EDS, elektrodynamiska systemet. Detta valde Japan och Kina att vidareutveckla och det bygger på magnetisk repellation.