Allt om järnvägar

Att leva på landsbygden

För att kunna leva och verka på landsbygden är det nödvändigt med bra kommunikationer, samtidigt som du har tillgång till alla de redskap och maskiner du behöver för att sköta lantbruket. Järnvägsunderhållet har under lång tid varit eftersatt samtidigt som många neddragningar har genomförts på landsbygdens kollektivtrafik. Men genom att politiskt verka för bättre kommunikationer och att hitta bra leverantörer av maskiner och verktyg går det ändå att leva väl på landsbygden.

Hos Blinto kan du hitta lantbruksmaskiner som traktorer, truckar, växelplogar och skördare. Blinto erbjuder auktioner på lantbruksmaskiner vilket skapar cirkularitet i samhället där begagnade lantbruksmaskiner får en förlängd livslängd när de kommer till nya ägare. Denna kompletta nätauktionstjänst är byggd med modern och digital teknik, samt ger dig god personlig service.

Järnvägens historia i Sverige

Vi fick järnvägar rätt sent i Sverige jämfört med resten av Europa, vilket hade sin orsak i en misstänksamhet mot färdsättet. Men 1856 invigdes den första banan som gick från Lund till Malmö. Vi använde oss av ånglok till att börja med, men med tiden blev elektrifierade järnvägar allt vanligare. Detta kunde genomföras tack vare vår goda tillgång till vattenkraft som gav oss billig energi. Järnvägen gav stora samhällsfördelar och nya orter uppstod vid de olika knutpunkterna. Under trettiotalet var järnvägsnätet som störst, men på femtiotalet började man lägga ner många av järnvägarna vilket pågick fram till åttiotalet.

Nedläggning av kollektivtrafik

I Örebro har hundratals miljoner satsats på tätare och snabbare busstrafik, men samtidigt har många busslinjer försvunnit i länet. Detta fick Nea Axelsson att starta sin egen namninsamling i protest. Region Örebro län beslutade att minska antalet busslinjer med tretton stycken, vilket skulle ge en besparing med upp till 60 miljoner kronor varje år. Samtidigt höjdes biljettpriserna. Enligt Nina Höijer (S) som är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i länet är det tråkigt att besluten tas, men ekonomin räcker inte till. Hon menar att det krävs snabbare och tätare busstrafik för att regionen ska fungera.

Järnvägens bristande underhåll

Enligt Trafikverket kostar inställda tåg och förseningar mer än fem miljarder kronor varje år för samhället. Både godsleveranser och resenärer har drabbats, och klimatarbetet försenas. Det är viktigt att kunna flytta över godstransporterna från lastbil till tåg, vilket är svårt i nuläget då vi kan se att underhållet av den svenska järnvägen har varit bristande under lång tid. För många aktörer har varit inblandade och ansvarsfördelningen har varit otydlig, vilket går ut över de boende på landsbygden. Här behöver järnvägen fungera som tänkt för att underlätta i arbete och matförsörjning. För en dryg månad sedan gick ett enigt finansutskott också med på att ge mer ekonomiskt stöd till bönderna, så att de ska kunna klara av den senaste tidens prishöjningar på drivmedel, el, soja och konstgödsel. Alla partier ställde sig sedan bakom förslaget till krispengar.