Öländska Fraktskutor V - Ö
VEGA regnr: 6532. 43dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Jakt. Motorstyrka: 20hk. Varv: Bergkvara. Byggår: 1909. Redare: 1921: Johan Karlsson, Degerhamns Kalkbruk. 1945: Ölands Cement, Degerhamn. 1949: Karl Frithiof Hagman, S:a Möckleby. Befälhavare: 1929: H. Olsson. 1945: Robert Nordström, Albrunna. 1949: Karl Frithiof Hagman, S:a Möckleby. Vega såldes 1953 till hamnen där hon en gång byggdes, Bergkvara med Robert Leonard Håkansson som ägare, 1972: Lustfartyg och Sven Arne Fredrik Jönsson, Bromma ägare.
VEGA regnr: 4836. 70dwt. Hemmahamn: 1914: Sandvik 1942: Borgholm. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 1925: 20hk 1943: 30hk. Varv: Nykjöbing Byggår: 1873. Redare & Befälhavare: 1914, mars 2. Cert, pr skeppare August Adrian Nilsson, Persnäs, själv befälhavare, samt sjöman Karl Fridolf Olsson, Sandvik, ½ var. Köpebrev av den 22 feb 2019, fartyget liggande i Pukavik, 3.300 kr. 1917, feb 20. Cert, sjökapten Carl August Henrik Karlsson, Rockneby, själv befälhavare (K 96/1903). Köpebrev av den 27 jan 2019, 6.000 kr. 1917, apr 21: befälhavare: Johan Oskar Theodor Fagerlund, Ryssby 1918: förbyggd enl Svenska seglare. 1923, feb 13. Cert, pr skeppare Kristian Wilhelm Jonsson, Sandvik, 4/5, själv befälhavare. Övrig delägare: sjöman Edvin Erland Nilsson, Föra s:n 1/5. Köpebrev av den 2 feb 2019, 5.000 kr. 1924, juli 11. Cert, K W Jonsson ensam ägare; köpt 1/5 för 900 kr. 1925, mars 12: motor på 20 hk insatt vid Saltviks slip. 1934, sep 25. Cert, skeppare Erling Ivar Wilh Jonsson, (Knisa, Persnäs), Sandvik, själv befälhavare. Köpebrev av den 20 sep 2019, 5.000 kr; fartyget liggande i Kalmar. 1935, mars 5. Cert, pr E I W Jonsson, Sandvik, ½. Befälhavare: Kristian Wilhelm Jonsson som köpt ½ för 2.500 kr. 1937, mars 7: köpebrev; Erling Jonsson säljer sin ½ till K W Jonsson och lantbrukare Johan Wilhelm Olsson, Södvik, med ¼ till vardera för 3.000 kr. 1942: skeppare David Konrad Gerlofsson, Borgholm, själv befälhavare. Köpebrev av den 29 mars 1942, 5.800 kr.
VERA ex. Hoffnung ex. Catharina Stein regnr: 7464. Motorfartyg. Hemmahamn: Degerhamn. Motorstyrka: 180hk. Varv: Waterhuizen Byggår: 1912. Redare: Erik Gunnar Andersson, S:a Möckleby. Redare: Erik Gunnar Andersson. 1972 såldes Vera till Västindien.
VERTROUWEN regnr: 6071. 125 dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 1929: 40hk. 1955: 64hk. 1962: 120hk. Varv: Groningen. Byggår: 1910. Redare: 1929: Johan Carlsson, Degerhamns kalkbruk. 1945: Ölands Cement AB, Degerhamn. 1961: Hugo Herbert Holgersson. Befälhavare: 1929: K G Jaensson. 1951: K G Jaensson. Vertrouwen såldes 1967 till Skånska Cementgjuteriet, Stockholm som lät installera cement-tankar i skrovet för att använda fartyget vid byggnationen av Ölandsbron som stod färdig 1972.
VIKING regnr: 4808. 70 dwt. Hemmahamn: Sandvik. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 20hk. Varv: Pukavik. Byggår: 1907. Redare: 1916: Gustaf Rudolf Andersson, Södvik. 1920: Nils Augustinus Andersson, Sandvik. 1955: Per Martin Andersson, Stenninge. Befälhavare: 1916: Gustaf Rudolf Andersson. 1920: Nils Augustinus Andersson. 1951: Per Martin Andersson. VIKING såldes till Stockholm som lustfartyg 1962, ägare Fredrik Wilhelm W Bergman.
VICTORIA regnr: 6494. 70dwt. Hemmahamn: Borgholm. Rigg: Skonare. Motorstyrka: 24hk. Varv: Karlhamn. Byggår: 1881. Redare: Ernst Adrian Gunnar Nilsson, Borgholm. Befälhavare: Ernst Adrian Gunnar Nilsson. 1921, apr 22. Cert, pr skeppare Ernst Adrian Gunnar Nilsson, Borgholm, själv bef (sk II 72/1920), ½. Övrig delägare: arbetare Otto Nilsson, Borgholm, ½. Motor på 28 hk. 1935, okt 30: anmälan från 2:e fartygsinspektören; fartyget var för ca 7 - 8 år på resa Byxelkrok - Borgholm med last av troligen sten. Vid angöring av Borgholm råkade det under svårt väder törna på grund utanför norra hamnpiren och blev efter några dagar vrak. 1935, nov 13: anmälan; hamnkapten Ivar Sjöberg vill minnas, att fartyget för ca 12 år sedan (se dock Ingmar Sahléns meddelande nedan) avgått från Borgholm till Byxelkrok, där trälast skulle intagas. Vid tillfället hade hård NV storm varit rådande, varför fartyget, då det kommit strax norr om Borgholm, måst vända för att åter föras in i hamnen. Enär fartygets maskin ej fungerat, hade det ej kunnat manövreras, utan vid inloppet stött emot antingen pirhuvudet eller ett i närheten liggande grund. Fartyget hade emellertid kunnat taga sig in i hamnen, där det förtöjdes. Natten efter grundstötningen hade det sjunkit vid förtöjningsplatsen. Skepparen Ernst Nilsson bodde nu i Stockholm. Fartyget hade en tid efter olyckan sprängts, enär det utgjorde en fara för sjöfarten i hamnen. Den 19 dec 2019 förliste Victoria och blev liggande som vrak strax innanför hamnpiren i Borgholm med masttopparna ovan vattnet. Bärgningen misslyckades, och efter ett par år sprängdes hon. Victoria står i 1929 års skeppslista fortfarande registrerad och avfördes först 1935.
VINDY regnr: 5510. 100dwt. Hemmahamn: Sandvik. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 22hk. Varv: Studesröd. Byggår: 1913. Redare: Gustaf Andersson, Södvik. Befälhavare: Gustaf Andersson. Vindy är borta ur listorna efter 1957.
VIFSTA ex Margit. Regnr: 5577. Hemmahamn: Sandvik. Rigg: Skonare. Motorstyrka: 1932: 50hk. Varv: Fåborg Byggår: 1877. Ägare & Befälhavare: 1921, mars 26: anmälan; såld till pr hemmansägare Ernst Wilhelm Johansson, (Lilla Horn), Sandvik, 3/23; skeppare August Adrian Nilsson, Södvik, 5; skeppare Gustaf Rudolf Andersson, Södvik, 2; skeppare Johan Emil Jansson, Föra by, 2; skeppare Kristian Wilhelm Jonsson, Knisaby, 1; hemmansägare Karl Wilhelm Gustafsson, Föra, 2; hemmansägare Gustaf Edvard Johansson, Lilla Horn, 2; handlande Karl Ernfrid Johansson, Borgholm, 2; handlande Artur Filimon Johansson, Borgholm, 2 och handlande Janne Julius Johansson, Marsjö, 1. Köpebrev av den 17 mars 1921, 7.000 kr. 1922, okt 25: anmälan; Janne Julius Johansson har gått i konkurs och hans 1/23-del såld på offentlig auktion den 27 september till huvudredaren, numera nämndeman, för 100 kr.
ZEPHYR ex Gretchen. regnr: 8523 Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Galeas Motorstyrka: 76hk. Varv: Moorrege Byggår: 1914. Befälhavare: Gustav Emanuel Götherström. Redare: G E Götherström. ZEPHYR såldes till Charles Oscar Birger Johansson i Kalmar år 1946.
ÄRAN regnr 4114. 120dwt. Hemmahamn: Byxelkrok. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 50hk. Varv: Viken. Byggår: 1903. Redare: Sven Olof Sigvard Nilsson, Byxelkrok. Befälhavare: Sven Olof Sigvard Nilsson. ÄRAN såldes till Jan Hansson, Stockholm år 1965. 1972 står Hans Urban Bolöv, Sollentuna som ägare.
ÖLAND ex Toftö. regnr: 7062. 120dwt. Hemmahamn: Sandvik. Rigg: Skonare. fr 1964 reg som Motorfartyg. Motorstyrka: 130hk. Redare: 1959: Anders Augustinus Andersson, Sandvik. 1965: Anders Andersson, Sandvik. Befälhavare: 1959: John Bertil Holger Sandberg, Sandvik. 1961: Rolf Johansson, Sandvik. 1963: Anders Andersson, Sandvik. 1967 såldes ÖLAND till Caicos Clippers ltd, Turks Island.
ÖLANDSSUND ex Jehander nr 5 Regnr: 6512. 154dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Motorfartyg. Motorstyrka: 114hk. 1960: 120hk. Redare: 1951: Hjalmar Hagman, S:a Möckleby, Rederi AB Ölandssund. 1963: Börje Hagman, Rederi AB Ölandssund. 1970: Såld till ett rederi i Karlskrona och ombyggd till kabelläggningsfartyg, omdöpt till CABEL, 1971: Såld till Rederi Ab Ölandssund, Degerhamn. Omdöpt till ETTAN. 1973: Såld till ett Rederi i Stockholm, Omdöpt till KABEL. 1983: Såld till Lidingö, Omdöpt till SAN BLAS. 1986 förliste fartyget i Atlanten.
ÖLANDSSUND II ex Jaba. regnr: 9836. 270dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Motorfartyg. Motorstyrka: 150hk. Redare: 1959: Börje Hagman, Kalmar. 1964: Hjalmar Hagman, S:a Möckleby. Befälhavare: Börje Hagman, Kalmar. Ölandssund II såldes 1972 till Kalmar och döptes då om till Eksund. Den 3 oktober 1982 kolliderade Eksund med fartyget Scanvik i Kalmarsund. 1987 såldes hon till Coralspring Navigation, Ltd, Panama. 1992 var fartyget inblandad i en vapensmuggling,Fartyget prejades och beslagtogs i Biscaya, därefter sprängdes Eksund och sjönk i Atlanten. Tack till Rolf J för bilden på Ölandssund II.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Hannu sjöstrand | Svar 16.01.2019 10.31

Hej jag var med när SAN BLAS kördes ner till Las palmas 85 sen såldes den till afrikaner enligt utsago så följde sex man med ner den gick av på mitten

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

28.12 | 12:04

Gillar sidan o upplägget

...
16.11 | 15:21

Jag undrar om berättelsen om båten Elsa är samma som den skuta som byggdes i södra Fällsvik 1913. Min farfar Olof Nordin har byggt henne. Finns en bild.

...
12.10 | 11:16

Hej!
Jag seglade med Gustav och Lenart i början på 60 talet
Jag bodde då i Grönhögen,nu bor jag i Degerhamn.

MVH/p-a

...
12.09 | 15:57

Artur Olsson i Gårdby,fin stadstjänsteman väntar på inkommande Tåg!

...
Du gillar den här sidan