Öländska Fraktskutor S-U
SAGA Regnr: 5258 Hemmahamn: Mörbylånga 1947 Rigg: Galeas Motorstyrka: 22hk 1951: 50hk Varv: Viken Byggår: 1911 Redare: GB Bergman 1945, KJ Bergman 1951. Befälhavare: GB Bergman 1945, Erik Andersson 1951. Se även: AMBER
SAGA "Lill-Saga" ex Saga af Mönsterås ex Maren Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Galeas. Varv: Fjellebroen Byggår: 1901. Redare: Karl Hagman, S:a Möckleby. Befälhavare: Karl Hagman. Efter att Saga legat upplagd en tid köptes hon av Sture Lundgren i Byxelkrok, På hösten -53 släpade han upp skutan på land strax söder om Byxelkroks hamn. Alla bord i friborden byttes och ung hälften av bottenborden många spant, balkvägare , brädgångar mm. Sture upskattade att ung 85 % av skutan blev utbytt. Motorn som var en Vestervikare 12-16 Hkr lyftes ur och såldes. Virket kom från Böda Kronoskog. Han sågade ner träden själv och fraktade stockarna till sågverket i Nabbelund. I augusti 1957 sjösattes skutan nu med namnet Blå Jungfrun ,assisterad av Kapdufvan som bogserade in till hamnen. Senare den hösten seglades skutan hem till Saltsjö Duvnäs. Blå Jungfrun seglades nu i några år utan motor. På hösten -65 monterades det in en Forddiesel NG6 runt 90 hkr. Hon såldes i början på åttiotalet och seglades ner till Medelhavet. Tack till Douglas för historik och bilder på Blå Jungfrun.
SARPEN ex Freia. regnr 5981. 80dwt. Hemmahamn: Degerhamn Rigg: Galeas. Varv: Nykjöbing Byggår: 1892. Redare: 1945: Ölands Cement AB 1957: Karl Hagman, S:a Möckleby. Befälhavare: 1929: KJ Andersson 1945: Josef Waldemar Petersson 1953: Edvin Johansson 1957: Karl Hagman. Hagman var en duktig seglare och vann sin klass med SARPEN vid en skutkappsegling i Djursvik 1957. Sarpen såldes till Simrishamns Scoutkår 1963 och finns där fortfarande 2011.
SELGÖSUND ex Wemyss Castle. regnr 6099. 200 dwt. Hemmahamn: 1929: registrerad i Mörbylånga. Rigg: Skonare. Varv: Marstal Byggår: 1875. Redare: Olof Martin Mårtensson Befälhavare: Ernst L Andersson. Selgösund såldes till Påskallavik 1930 och motoriserades kort därefter och fick namnet Florence. Som Wemyss Castle havererade och sjönk hon vid Selgö i Karlskrona skärgård. Ägaren Hans Petersen, Danmark, sålde vraket där det låg i vattnet till lantbrukaren Olof Martin Mårtensson från Mörbylånga för 200 kronor. Skeppet togs in till Bergkvara där det under åren 1917-1918 byggdes om och riggades till tremastskonare. Den 15 mars 1930 såldes hon till Påskallavik. Motorstyrkan var 80 hkr den 9 febr 1941.
SIREN Hemmahamn: Mörbylånga. Rigg: Jakt. Varv: Bergkvara? Redare: Gustaf Svensson, Mörbylånga. Siren slutade sina dagar som stenfylld vågbrytare i Kristianopel.
SJÖBERG regnr: 1090 Slup. Byggd i 1852 i Persnäs; förbyggd 1864. 1871: J Engelund, Öland, själv befälhavare. 1873/1875: P Olsson, Öland, själv befälhavare. 1877: N P Sandin, Böda, själv befälhavare. 1884, juli 23: P Ohlsson, Källa socken; befälhavare: N Magnusson. 28,89 brt, 27,04 nrt. 1891: P Nilsson, Källa; befälhavare: N Magnusson. 1892: förbyggd i Figeholm av Anders Petter Andersson samt timmerman Carl August Nilsson. 1892. M Magnusson, Källa, själv befälhavare. 1894, mars 17. Cert, pr skeppare Nils Magnus Magnusson, Källahamn; själv befälhavare, ¾. Övrig delägare: undantagsman Petter Ohlsson, Honungstorp, ¼ . Köpekontrakt av den 27 mars 1897; ¼ såld för 400 kronor. 1896, apr 16: mätbrev; 28,89 brt, 22,26 nrt. 1897, mars 27: Petter Ohlsson säljer sin ¼ till N M Magnusson för 400 kr. 1897, juni 11. Cert, skeppare Nils Magnus Magnusson, Källahamn. 1901, maj 21. Cert, pr skeppare Nils Magnus Magnusson, Källahamn; själv befälhavare, ¾. Övrig delägare: sjöman Karl Petter Nilsson, Nyby, ¼. Köpekontrakt av den 30 maj 190?; ¼ såld för 400 kronor. 1906, juli 20. Cert, Nils Magnus Magnusson, Källahamn; ensam ägare och själv befälhavare. 1/4 återköpt den 30 maj 1906 för 400 kr. 1916, aug 9. Cert, stenhuggare David Konrad Augustinus Gerlofsson, Borgholm: Befälhavare: Ernst Emil Olsson, Föra s:n.
SKANDIA regnr: 4603. 75dwt. Hemmahamn: Byxelkrok Rigg: Galeas Motorstyrka: 32hk. Varv: Råå Byggår: 1906. Redare: Sven Gunnar Arvid Arvidsson, Byxelkrok. Befälhavare: Sven Gunnar Arvid Arvidsson, Byxelkrok. 1961 finns Skandia som lustfartyg i Karlskrona med Åke Karl Oskar Melin som ägare.
SOLAMIT ex A C Friis regnr: 7585. 125dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Skonare. Motorstyrka: 1961: 105hk 1963: 150hk 1966: 120hk. Varv: Martenshoek Byggår: 1912. Redare: Erik Gunnar Andersson, S:a Möckleby. Befälhavare: Erik Gunnar Andersson. Solamit köptes 1961 till Degerhamn, hon var då registrerad som segelfartyg med hjälpmaskin, 1963 registrerades SOLAMIT som motorfartyg. I 1972 års Skeppslista finns hon i Göteborg med Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik och Bertil Pettersson som ägare.
SOLO regnr: 5270. 30 dwt. Hemmahamn: Mörbylånga. Motorstyrka: 15hk. Rigg: slup. Varv: Svenshult. Byggår: 1911. Byggd 1911 i Svenstorp i Skaraborgs län ’huvudsakligen av furu’ med hemort i Baskarp. Försedd med en 12 hk 2-cylindrig fotogenmotor. Hörde sedan hemma i Svedudden, Brandstorp och på Visingsö. 1938: såld till skeppare Per Oscar Gustavsson, Pataholm, själv befälhavare, för 1.800 kr. 1945: befälhavare: sonen Albin Gustavsson. 1947: såld till P A M Nilsson, Mörbylånga, som senare överlät den på sonen Ruben Nilsson. 1949, våren: fartygsinspektören i Kalmar skriver, att skutan var utbogserad till stranden utanför Mörbylånga för att slås sönder av sjön och kunde därför betraktas som vrak. Sv Skl 1949: 15 hk 18.87 brt 12.59 nrt. Dim: 13.31 – 4.90 – 1.50 m. 30 tdw på 2.5 m djg. Ur: Åhlund, Bernt Pataholm. 1998. Tack till Anders Andersson för hjälp med historiken på Solo!
SOLSKÄR ex Dalia regnr 7294. 300dwt. Hemmahamn: Byxelkrok. Motorfartyg. Motorstyrka: 265hk. Varv: Bremen Byggår: 1907. Redare: Nils Herbert Pettersson, Byxelkrok. Solskär överflyttades till Stockholm när Herbert Petterssons son Rolf flyttade dit 1966.
SPÅRÖ regnr: 7167. 106dwt Hemmahamn: Sandvik. Motorfartyg. Motorstyrka: 75hk. Varv: Stockholm Byggår: 1860. Redare: John Walfrid Ingeman, Sandvik. Befälhavare: Edvin Olsson, Kalmar. 1954 såldes Spårö till Erik Verner Andersson i Kalmar.
S:t TORA regnr 4817. 60dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 15hk. Varv: Råå. Byggår: 1908. Redare: Ölands Cement Ab, Degerhamn. Befälhavare: 1929: E H Olsson. 1945 - 1951: P Nilsson. 1953: Einar Persson. S:t Tora var känd som en riktigt snabbseglande skuta trots sin lite runda skrovform. S:t Tora förliste och förblev vrak 1956 i Karlskrona skärgård.
SVEN ex Maria regnr 4175. 93dwt. Hemmahamn: Sandvik. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 50hk. Varv: Råå Byggår: 1903. Redare: Gustaf Fredrik Gabriel Zakrisson, Sandvik. Befälhavare: Gustaf Fredrik Gabriel Zakrisson. SVEN såldes 1947 till Gustaf Emanuel Götherström i Degerhamn och döptes till LOUALF.
SVEN regnr: 5335. Skonare / Galeas. Hemmahamn: Borgholm. 1929: Sandvik. 1925, okt 23. Cert, motorskonare, skeppare Emil Alfred Pettersån, (Söderfors), Borgholm; själv befälhavare. Köpebrev av den 25 sept 2019; 11.500 kr. 1929, mars 16. Cert, pr skeppare Gustav Fredrik Gabriel Zackrisson, Sandviken, 2/3. Befälhavare: Johan Fredrik Zackrisson (Beh.bev 307/1914), 1/3. Köpekontrakt av den 11 mars 1929; 12.000 kr. 1929, juli 25: anmälan; huvudredaren befälhavare (sk II 25/1926). 1936, juli 28 kl 3.20 fm på resa Malmö - Karlskrona/Färjestaden med last av olja och bensin under befäl av G F Zackrisson med 3 mans besättning ca 8 distansminuter SO om Ystad kolliderat med finska motorfartyget ’Alca’ av Mariehamn. Kl 3.20 lämnade bästemannen ratten för att gå ned i maskinrummet. Han hade dessförinnan iakttagit ett mötande maskindrivet fartyg på BB bog. Efter någon minuts uppehåll i maskinrummet fann bästemannen vid uppkomsten på däck, att fartyget girat babord och befann sig i hotande närhet av det mötande fartyget. Strax därefter skedde sammanstötningen, varvid ’Alca’s stäv skar in i ’Sven’s styrbordssida akter om förriggen. Besättningen räddades över på ’Alca’ och strax därefter sjönk ’Sven’. Om haveriet: Befälhavaren och hans hustru samt tre besättningsmän lyckades rädda sig över till ’Alca’ som var på resa Kotka - Scarborough med trälast och erhöll inga allvarligare skador. Vid sjöförhör i Köpenhamn framkom, att när bästemannen gick ned i maskin, stöttade han rodret med en träribba, men under hans frånvaro ramlade ribban bort. Tack till Anders Andersson för historiken - Bild från Anders Björkmans samling.
SYDFART: ex. Ann ex. Stigfjord ex. Hamnfjord ex. Olof Trätälja. Regnr: 2386. 280dwt. Hemmahamn: Grönhögen. Motorfartyg. Motorstyrka: 240hk. Varv: Thorskog. Byggår: 1879. Redare: Sven Larry Hansson, Grönhögen. Befälhavare: Sven Larry Hansson. SYDFART inköptes till Öland 1977 och är Sveriges äldsta fartyg i fraktfart och det sista fartyg av Ölands alla fraktsskutor. I April 2012 gick sista resan i fraktfart för Larry & Peter Hansson. Fatyget ligger nu till försäljning.
SYLVIA regnr: 4781. 60dwt. Hemmahamn: Mörbylånga. Rigg: Galeas. Varv: Råå. Byggår: 1907. Motorstyrka: 1939: 20hk 1945:40hk. Redare: 1942: Gotthard Bergman, Mörbylånga. 1951: Karl Josef Bergman, Mörbylånga. Befälhavare: fr 1945: Karl Josef Bergman. Sylvia såldes till Stockholm som lustfartyg 1959. 1972: namn: SIESTA och Kaj Greger Nordblad, Norrköping ägare.
SUSANNE af Sandvik Regnr: 499. Hemmahamn: Sandvik. Rigg: Jakt/Galeas. Varv: Rudkobing, Danmark. Byggår: 1859. Motorstyrka: 1924: 24hk. Redare: 1900, mars 6, anm. såld till pr skeppare Peter Wilhelm Andersson, Källa. 1909: mars 26. Cert, skeppare Johan Emil Jonsson, Föra Befälhavare: 1900: Ernfrid Johnsson SvSkl-08: befälhavare: A G Andersson. 1909, mars 26. Cert, skeppare Johan Emil Jonsson, Föra; själv befälhavare. 1914, juni 15. Cert, omtacklad till galeas. 1920, mars 13, köpebrev, såld till skeppare Knut Valfrid Andersson, Östra Ed, själv befälhavare. Pris: 18.000 kr. 1924, juni: Motor om 22 hk. 1930, mars 5, såld till pr skeppare Carl Axel Konrad Karlsson-Gröning, Västervik. Befälhavare: Frithiof Georg Källström, ½ vardera. Pris: 7.400 kr. 1933, maj 4, skeppare Frithiof Georg Källström, Västervik, ensam ägare; köpt ½ för 2.000 kr. 1934, sep 2 kl 2.30 fm strandat på SV sidan av Saltholm. Var under befäl av B E E Kyllberg på resa Köpenhamn - Stockholm med styckegods, 3 mans besättning. Hade ankrat den 1 september vid middagstiden. Strax efter midnatt sprang vinden över till SV. Fartyget kom i drift och drev upp på landgrunden och vattenfylldes. Besättningen upptagen av en fiskebåt och införd till Dragør. Bärgad och införd till Köpenhamn för försäljning. 1935, juni, köpekontrakt, såld till R. Christensen, Köbenhavn, för DKK 2.600. B.81-336, B Åhlund ur danska register: Enligt köpekontrakt 4.3.2019 såld till skibsförer Richard Johannes Christensen, Köge. 1937, feb 24, såld till sættesskipper Robert Christian Nielsen, 1/5 och Kristian Ipsen, 3/5, båda Köpenhamn, nytt namn: RITA. Aug 1937 ändrad till motorjakt. 1939, feb 12, sprang läck i hård västlig kuling på resa Stettin - Hasle med koks. Kl 10.30 blev de tre ombord upptagna av s/s Pillau av Königsberg. RITA blev funnen sjunken på N 54°55' och E 014°44'. DkSkl-39: RITA, K Ibsen, Köbenhavn. 50 - 33 - 90. Tack till Anders Andersson för historik om Susanne!
TEXERINA regnr: 2296. Jakt.Hemmahamn: 1909: Sandvik. 1918: Borgholm. 1909, apr 16: anmälan: huvudredare och befälhavare: skeppare Johan Fredrik Zakrisson, Sandviken, sedan han köpt 2/3 från P W Gustavsson. 1918, jan 18. Cert, skeppare David Konrad Augustinus Gerlofsson, Borgholm; själv befälhavare. Köpekontrakt av den 4.1.2019; 3.500 kr. 1922, mars 30. Cert, pr skeppare Janne Wiktor Andersson, Bredsätra (H); själv befälhavare, 2/3. Övrig delägare: husägare Otto Nilsson, Borgholm, 1/3. Köpekontrakt av den 1.2.2019; 4.000 kr, varav 3.500 kontant och 500 kr på revers. 1923, jan 2: J W Andersson har sålt sin andel till N A Johansson och David Gerlofsson med 1/3 till vardera för 500 kr och O Nilsson har sålt sin andel till Th Andersson för 275 kr. 1923, maj 8: anmälan; såld till pr lantbrukare Theodor Andersson, [Laxeby (H)], Bredsätra, 1/3. Övriga delägare: lantbrukare N A Johansson och skeppare David Gerlofsson, Borgholm, 1/3 vardera. Befälhavare: J W Andersson. 1924, juli 12. Cert, skeppare Karl Oskar Widerberg, Borgholm; själv befälhavare. Köpt den 9 januari 1924 på offentlig auktion för 625 kr. 1927, juni 1. Cert, pr sjöman Karl Hallberg, Borgholm, ½. Befälhavare: skeppare Janne Wiktor Andersson, ½. Köpebrev av den 1.11.2019; 1.550 kr. 1929, maj 17: befälhavare: Johan Alfred Strömberg, Sandviken. 1932, dec 19: Karl Hallberg dömd för att han 1928 köpt viss andel i Texerina utan att anmäla detta. 1934, sep 18: intyg: Delvis upphuggen och slopad i Borgholm, skeppsmäklare David Gerlofsson.
THORA regnr: 3680. galeas. 87,45 brt. 74,53 nrt. Dim: 23,13 x 6,87 x 2,75 m. Varv: Hardanger. Byggår: 1890. 1917: Redare och Befälhavare: Karl Ernfrid Johnsson, Borgholm. Såld 7 feb 2019. omdöpt till THORESTA, pr skeppsmäklare John Svensson mfl, Stockholm.
TIDA regnr: 4182. 45dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Skonare. Varv: Bergkvara. Byggår: 1903. Motorstyrka: 12hk (1915). Redare: Degerhamns Kalkbruk, Johan Karlsson. Befälhavare: J.E Pettersson. TIDA sjönk 1913 i Bergkvara hamn, bärgades och inköptes 1915 till Degerhamn. 1944 återköptes TIDA till Bergkvara och riggades om till Galeas 1946. År 1948 sjönk TIDA i Södra Kalmarsund.
TRIO regnr saknas. 40 dwt. Hemmahamn: Färjestaden. Rigg: Jakt. Varv: Klingeröd, Bohuslän. Byggår: 1923. Motorstyrka: 22hk. Ägare & Befälhavare: Einar Eriksson, Färjestaden. Inköpt till Färjestaden år 1936 från kapten Sven Stenberg, Hjo. Fartyget blev förbyggt 1938 vid Djursviks Varv.
TRANSPORT regnr: 6249. 60dwt. Hemmahamn: 1921: Borgholm Böda. Rigg: Galeas. 1949: Jakt. Varv: Hoogezand. Byggår: 1913. Motorstyrka: 18hk 1951: 25hk. Redare:1921: Borgholms Träförädling AB,1946: Gustaf Helge Lundqvist, Böda. Befälhavare:1921: Isak Peter Wahlberg, Böda. 1946: Gustaf Helge Lundqvist, Böda Transport finns 1954 i Roslagsbro med Erik Josef Carlsson som ägare.
URANUS ex. Gabriel ex. F Glasán. regnr: 6245. Hemmahamn: Byxelkrok. Rigg: Galeas. Varv: Eckernförde Byggår: 1905. Motorstyrka: 25hk. 1951: 45hk. Redare: 1946: Britta Emilia Gunborg Wahlberg, Byxelkrok. Befälhavare: Isak Peter Wahlberg, Byxelkrok. På en resa från Karlshamn till Aarhus med trävaror grundstötte URANUS utanför Falsterbokanalen, Neptunbolaget bärgade henne flott och bogserade in henne till Trelleborg och sedan vidare till Ystad för reparation. Försäkringsbolaget som vid denna tid 1951 ägde fartyget sålde det nu vidare till Nils Karlsson, Hasslö som lät ytterligare reparera henne, nu i Karlshamn med bl.a. ny maskin om 45 Hk. Hon sattes i trafik i Östersjön men hann inte gå många resor innan URANUS i juli 1951 på resa från Stora Vika till Oskarshamn med 125 ton cement i lastrummet när man i sydostlig vind sprang läck och sjönk nord om Gäddans prick vilken ligger ungefär mitt i mellan Landsort och Gustaf Dalén/Hävringe.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

kenneth Ternström | Svar 26.06.2019 13.43

Hej Jag heter kenneth Ternström har jobbat som
sjöman i 47 år. Min far var skeppare på ST TORA när hon förliste 1956.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

28.12 | 12:04

Gillar sidan o upplägget

...
16.11 | 15:21

Jag undrar om berättelsen om båten Elsa är samma som den skuta som byggdes i södra Fällsvik 1913. Min farfar Olof Nordin har byggt henne. Finns en bild.

...
12.10 | 11:16

Hej!
Jag seglade med Gustav och Lenart i början på 60 talet
Jag bodde då i Grönhögen,nu bor jag i Degerhamn.

MVH/p-a

...
12.09 | 15:57

Artur Olsson i Gårdby,fin stadstjänsteman väntar på inkommande Tåg!

...
Du gillar den här sidan