Öländska Fraktskutor N-R
NORE Regnr. 1329. 85 dwt. Hemmahamn:1926: Sandvik. 1939: Borgholm. Rigg: Skonare. 1957 registrerat som motorfartyg. Motorstyrka: 35hk. 1960: 85hk. Varv: Örnavik. Byggår: 1886. Redare:1926: Carl Adrian Sjöström, Sandvik. 1939: Ellert Marwin Gerlofsson, Borgholm 1955: Alf Ingvar Petersson, Borgholm. Befälhavare: 1945: Ellert Marwin Gerlofsson. 1955: Sven Olsson, Lindby. Nore såldes från Öland i Juli 1962 till Herman Hansson, Sundbyberg. i Augusti 1962 såld till Nacka. 1972 står hon i Sundsvall med Birgit Eliasson som ägare.
NABBEN ex Linnea Regnr 6353. 80 dwt. Hemmahamn: 1930: Borgholm 1933: Sandvik. Rigg: Skonare. Motorstyrka: 20hk. Varv: Vejle Byggår: 1885. Redare: 1930: Arvid Emanuel Roswall, Borgholm 1931: såld till pr skeppare Emil Alfred Pettersson, Borgholm 1/3. Övriga delägare: lantbrukare Johan Gottfrid Olsson och skeppare John Konrad Gerlofsson, 1/3 vardera. 1932, feb 18. Cert, skeppsredare Per Hjalmar Jacobus Nelson, (Stenninge, Persnäs socken), Borgholm. Befälhavare: Edvin Pettersson. 1933: Johan Wilhelm Olsson, Södvik med August Adrian Nilsson som befälhavare. 1933, maj 10 grundstött och sjunkit vid Smågö i Västerviks skärgård på resa från Öland med potatis och kalkstensplattor. Besättningen räddad. Efter en tid bärgad och reparerad. Under resa Stockholm - Visby i november 1936 strandade NABBEN utanför Valars fyr med 300 fat bensin ombord. Tack till Anders Andersson för bild på Nabben!
NANNY Regnr: 7651. 130 dwt. Hemmahamn: Borgholm. Rigg: Skonare Motorstyrka:35hk. 1945: 57hk. Varv: Marstal. Byggår: 1906. Redare: 1945: Thor Albert Andersson Borgholm. Befälhavare: Thor Albert Andersson. 1949: Per Steen, Degerhamn. 1951: Lorentsson. 1953: Sven Arvidsson, Byxelkrok. den 2/11 1946 backade Nanny ut vid Skeppsbrokajen iKalmar hamn men fick motorstopp och kolliderade med S/S Signe, Nanny fick kraftiga ovanbords-skador i samband med detta. 1955 fanns Nanny i Djursvik med Henry Gotthard Georgsson som ägare.
NATANAEL Regnr: 4544. 70dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Jakt. Motorstyrka: 35hk. 1953: 75hk. Varv: Råå. Byggår: 1906. Redare: Aida Gunborg Charlotta Claesson, Degerhamn. 1957 finns Natanael i Stockholm som lustfartyg med Eric Ahlstedt som ägare.
NELLBRITT Regnr: 7495. 110 dwt. Hemmahamn: 1947: Mörbylånga 1951: Degerhamn. Rigg: Skonare 1953 ändrad till galeas och fr. 1958 registrerat som motorfartyg. Motorstyrka: 60hk. 1958: 90hk. Varv: Råå. Byggår: 1929. Redare: 1947: Ragnar Anshelm Ideström, Mörbylånga.1951: Gustaf Nils Andersson, Albrunna. 1957: Anders Harald Andersson, Albrunna. Befälhavare: 1947: Erik Gunnar Andersson, S:a Möckleby.våren 1950 såldes skutan till Gustav Nils Andersson från Degerhamn ,1951: Anders Harald Andersson, Albrunna. 1972 återfinns NELLBRITT som passagerarefartyg i Malmö med Nils Arild Stjernström som redare. NELLBRITT ägdes på senare år i Västervik men då hon var i stort behov av skrovrenovering såldes hon i oktober 1997 till Renate Josuttis-Hoffman,Tyskland .
NEPTUN ej Reg. 50 dwt. Hemmahamn: 1945: BORGHOLM. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 18hk 1950? 30hk. Varv: Viken Byggår: 1907. Redare/Befälhavare: 1945: Harry Olsson, Borgholm. såldes från Borgholm 1952/53 till Ivar Åstedt,Djursvik. 1968 försvann Neptun till Medelhavet, återvände till Sverige 74/75, sedan åter till Medelhavet. Tack till Douglas för bilder och historik om Neptun.
NILS Regnr: 5481. 58dwt. Hemmahamn: 1945: Böda 1949: Borgholm. 1958: Gnesta 1959: Borgholm. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 20hk. Varv: Landskrona. Byggår: 1913. Redare: 1945: Nils Emil Johansson, Böda. 1949: Ernst Wallentin Ekelin, Borgholm. Befälhavare: 1945: Nils Gustav Robert Johansson, Byxelkrok. 1949: Ernst Wallentin Ekelin, Borgholm, 1951: J W Ekelin,Borgholm. 1951 på våren var Nils av Borgholm upptagen på tillfälligt iordningställd slip på Landsholm utanför Timmernabben för insättning av större motor. Arbetet utfördes av de båda sjömännen Albin Karlsson, och Arvid Karlsson. 1958 står Nils registrerad som Lustfartyg i Gnesta, 1959 åter i Borgholm med Marita Louise Löfström som huvudredare. 1965 registrerad i Stockholm. 1972: Bengt Herbert Gustav Jonsson, Stockholm.
NORDFART ex NORDFART III. Regnr: 9260. 170 dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Motorfartyg. Motorstyrka:1955: 100hk 1957: 150hk. Varv: Holland. Byggår: 1916. Redare: 1955: Sture LennartSchött, Degerhamn. 1958: Evert Palmberg, S:a Möckleby. Befälhavare: 1955: Evert Palmberg. 1964: Albert Jansson, Grönhögen. Nordfart var den 8 december 2019, på resa från Degerhamn till Stockholm med last av 153 ton ytongsten. Vädret var hårt, det var nordlig kuling, 17 m/s. Vid lunchtid befann hon sig utanför Dämmans fyr i norra Kalmarsund. Den grova sjön gjorde att lasten försköts och fartyget fick kraftig slagsida. De båda besättningsmännen, Albert Jansson och Åke Wahlqvist, försökte förgäves rädda fartyget. Personalen på Dämmans fyr som inte kunde komma till undsättning i det hårda vädret, larmade i stället sjöräddningen. När Nordfart sjönk hamnade de båda männen i det iskalla vattnet där de svårt medtagna, fastklamrade vid vrakgods, kunde räddas efter en timma.
OTTO Regnr: 5006 55dwt. Hemmahamn: 1912: Mörbylånga 1929: Böda. 1938: Borgholm. Rigg: Galeas. Motorstryrka: 14hk. Varv: Anklam. Byggår: 1889. Redare och Befälhavare: 1912: B G Bergman, Mörbylånga. 1929: Isak Wahlberg, Böda. Otto fanns i Mörbylånga till 1918, hon gick i vedseglation men var en trögseglad skuta. Otto höggs upp 1938.
PAKET ex Mathilde. Regnr 5830. 50dwt. Hemmahamn: 1916: Grönhögen 1952: Bórgholm. Rigg: Jakt 1953: Galeas. Motorstyrka: 25hk 1960: 135hk. Varv: Faaborg. Byggår: 1897. Redare: 1916: Martin Lundgren, Grönhögen. 1952: David Konrad Augustinus Gerlofsson, Borgholm. Befälhavare: 1916: Martin Lundgren. 1952: Einar Ekeroth, Drag. 1961 såldes PAKET som lustfartyg till Stockholm och Per Åke Birger Strid. I Januari 1968 meddelar Stridh att PAKET varit utsatt för en grundstötning med stora skador som följd och därefter upphuggen. Andra källor menar att PAKET med största säkerhet blev sänkt i Huvudskärsleden i Stockholm.
PAVONA ex Carlsö Regnr: 9982. 350dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Motorfartyg. Motorstyrka: 195hk. Varv: Foxhol. Byggår: 1951. Redare: Ragna Ingegerd Marianne Snöberg, Degerhamn. Befälhavare: John Viktor Julius Johansson, Albrunna. Pavona såldes till Vadstena 1976. Hon har länge varit ett bekant fartyg i Kalmarsund, 2011 står hon till salu igen.
POJKEN Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Jakt. Ägare och redare: Hagman, Degerhamn. Ägdes av Ölands Cement AB i slutet av 1800-talet, och fördes av Carl Fredrik Hagman, Hammarby. Han köpte slupen 1919 och förbyggde densamma i Berkvara. Han seglade den till sin död 1934. Sonen Kalle övertog skutan och sålde den 1936 till Gustaf Svensson, Kolboda. Såld 1949-50 via Larsson, Degerhamn, till en grupp estländare, som tänkte segla till Kanada. detta blev ej av, utan slupen blev liggande i Norrköping, där förfallet sätter in. Pojken blev aldrig motoriserad.
POLLUX Regnr 8170. 125dwt. Hemmahamn: Grönhögen. Rigg: Skonare.Motorstyrka: 65hk 1961: 60hk. Varv: Troense. Byggår: 1908. Redare: Arvid Jakob Augustinus Jakobsson, Grönhögen. Befälhavare: Arvid Jakob Augustinus Jakobsson. Pollux förliste vid Högklint, Gotland 1964.
REMIGA Regnr: 4821. 80dwt. Hemmahamn: Borgholm. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 20hk. Varv: Humlebaek Byggår: 1897. Ägare & Befälhavare: 1954-1955, Harry Gunnar Olsson, Borgholm. 1955, okt 18: såld till finske medborgaren Tapio Hahta med okänd adress för 9.000 kr. 1956, nov 25: anmälan av Erik Karlsson, Stockholm: tidigare ägaren Harry Gunnar Olsson har uppgett, att Erik Karlsson köpt fartyget, men detta var bara en skenaffär för att fartyget skulle kunna föras ut ur landet. 1955, dec 9: fartyget belagt med kvarstad av Åbo Tull¬kammare. Utmättes den 23 januari 1956 som förbruten till staten och såldes på tullauktion den 16 okt 1956 till finske skepparen Petri Evald Rosenberg, Rymättylä, Finland. 1957, dec 18: intyg; tillhör numera skeppare Petri Evald Rosenberg som inköpt fartyget på tullauktion den 16.¬10 1956. Fi Hfl 1957/1963: , Petri Evald Rosenberg, Rymättylä. 44,48/44.00 br, 24,66/24.00 n, Dim: 20.03/19.53 x 5.47 x 1.98 m. Motor 29 hk. 80/70 tdw på 2.45 m. Regnr 1360 Turku. Struken 1963.
REX regnr: 7161. 125dwt. Hemmahamn: Grönhögen. Motorfartyg. Motorstyrka: 60hk. Varv: Lidköping. Byggår: 1910. Redare: Sven Larry Hansson, Grönhögen. Befälhavare: Sven Larry Hansson. 1961 grundstötte och förliste Rex i Hanöbukten.
REX ex. Berga. regnr: 4371. 130dwt. Hemmahamn: Mörbylånga. Motorfartyg. Motorstyrka: 75hk. Varv: Oslo. Byggår: 1865. Redare: 1955: Karl Josef Bergman, Mörbylånga. Befälhavare: Karl Josef Bergman. Rex såldes från Öland år 1958.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Peter | Svar 07.02.2019 23.29

Min morfar hette Gustav Svensson och var skeppare på Pojken, är det samma Pojken som beskrivs här:
http://www.europeana.eu/portal/record/2020702/955C67D37EA86A

Mattias Andersson | Svar 29.04.2019 21.25

Min far och hasn bäste vän ägde Nils i stockholm en kort tid i början av 60-talet. De var inte myndiga och föräldrarna tvingade dem att sälja när de upptäckte.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

28.12 | 12:04

Gillar sidan o upplägget

...
16.11 | 15:21

Jag undrar om berättelsen om båten Elsa är samma som den skuta som byggdes i södra Fällsvik 1913. Min farfar Olof Nordin har byggt henne. Finns en bild.

...
12.10 | 11:16

Hej!
Jag seglade med Gustav och Lenart i början på 60 talet
Jag bodde då i Grönhögen,nu bor jag i Degerhamn.

MVH/p-a

...
12.09 | 15:57

Artur Olsson i Gårdby,fin stadstjänsteman väntar på inkommande Tåg!

...
Du gillar den här sidan